Նպաստներ եւ կրթանպաստներ

Նպաստներ կը յատկացուին նախագիծերու, որոնք հիմնուած են Բաժանմունքին հնգամեայ ծրագիրին առաջնահերթութիւններուն վրայ. կրթանպաստներ կը յատկացուին համալսարանականներու եւ հետազօտողներու՝ Բաժանմունքին մշակած կրթանպաստի հինգ յստակ ծրագիրներուն համաձայն։

ԿՐԹԱՆՊԱՍՏՆԵՐ

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքը թարմացուցած է կրթանպաստներու իր ծրագիրը. այսուհետ կրթանպաստները պիտի կեդրոնանան չորս հիմնական բաժիններու վրայ՝ լուսարձակի տակ առնելով հայագիտութեան ոլորտը։

Չորս հիմնական բաժիններն են՝

  1. Հայագիտութեան ոլորտը ընտրած երիտասարդներու համար երկարամեայ կրթանպաստներ։
  2. Բարձրագոյն ուսման ուղղուած կրթանպաստներ՝ զարգացող ինչպէս նաեւ տնտեսական ճգնաժամի մէջ գտնուող երկիրներէ հայ ուսանողներու համար։
  3. Հայագիտութեան ոլորտը ընտրած գիտնականներու համար կարճաժամկէտ կրթանպաստներ։
  4. Հայաստանի ուսանողներու եւ երիտասարդ գիտաշխատողներու համար կարճաժամկէտ ճամբորդութեան եւ գիտաժողովի մասնակցութեան նպաստներ։

Ասոնց զուգահեռ, Բաժանմունքը կը շարունակէ կրթանպաստ յատկացնել Փորթուկալի մէջ ուսանող հայ համալսարանականներու, ինչպէս նաեւ յատուկ իրավիճակներու մէջ գտնուող ուսանողներու։ Նման դիմումներ կ՚արժեւորուին ըստ առկայութեան։

Կրթանպաստներուն գումարները նախապէս ճշդուած են, որպէսզի դիմողները կարենան աւելի ճիշդ հաշուարկել իրենց նիւթական միջոցները, եւ որպէսզի յաւելեալ թափանցիկութիւն ապահովուի. կարդալ «Requirements, criteria and conditions» փաստաթուղթը յաւելեալ տեղեկութիւններու համար։

դիմել

 

Այս տարի, Բաժանմունքը «Արտակարգ կրթանպաստ»-ի ծրագիր մը մշակեց Լիբանանի հայ ուսանողներուն համար, երկրին տնտեսական տագնապին պատճառած նիւթական ծանր բեռը ամոքելու նպատակով։

Արտակարգ կրթանպաստ Լիբանանի համալսարանականներուն համար  (ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՓԱԿ ԵՆ)

 

ՆՊԱՍՏՆԵՐ

Նախագիծերու նպաստներ

Նպաստի դիմումները պէտք է համապատասխանեն Բաժանմունքին գործունէութեան հիմնասիւներուն՝

  • Նպաստել Սփիւռքի մէջ հայերէնի, յատկապէս արեւմտահայերէնի եւ հայ մշակոյթի զարգացումին ու կենսունակութեան։
  • Սատարել Հայաստանի մէջ քաղաքացիական հասարակութեան եւ մտաւորական գործունէութեան զարգացումին, նպաստելու ժողովրդավար արժէքներու հաստատումին։
  • Սատարել Թուրքիոյ մշակութային եւ կրթական այն կառոյցներուն, որոնք կ՚արժեւորեն հայկական ներկայութիւնը Թուրքիոյ մէջ եւ կ՚օգնեն բարելաւելու հայ-թրքական յարաբերութիւնները։

Նպաստներու գումարները կախեալ են նախագիծերէն։

Դիմումները բաց են բոլորին. աշխարհագրական եւ ազգութեան սահմանափակումներ չկան։

Առցանց դիմում ներկայացնելէ առաջ, պայման է ուշադիր կարդալ “Requirements, Criteria and Conditions” եւ “Guidelines” փաստաթուղթերը, որոնք տրամադրելի են անգլերէնով։

դիմել

 

արդ եւս|in view – Արեւմտահայերէնի մշակոյթի ծրագիր ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՓԱԿ ԵՆ

Այս ծրագիրին նպատակն է խթանել ստեղծագործ միտքերը՝ մշակութային արդիականութիւն մը գոյացնելու եւ արեւմտահայերէնով յղացուած նորաշունչ նախաձեռնութիւններ մշակելու համար։

Դիմումները կրնան կատարուիլ անհատական կամ խմբային, ինչպէս նաեւ ոչ-շահութաբեր կազմակերպութիւններու կողմէ։ Տասնըութ տարեկանէն վեր բոլորը կրնան դիմել։

արդ եւս կը քաջալերէ արեւմտահայերէնով յղացուած գաղափարներու, փորձառութիւններու, եւ տարբեր զգացումներ արտայայտելու ստեղծագործական բազմաբնոյթ դրսեւորումները, ներառեալ՝ բազմա/միջգիտակարգային ծրագիրները, տեսողական արուեստները, նոր գրականութիւնն ու նոր երաժշտութիւնը, ինչպէս նաեւ կատարողական արուեստները եւ ժամանակակից տեսանիւթերը եւ աւելին։

Առցանց դիմում ներկայացնելէ առաջ, պայման է ուշադիր կարդալ դիմումներու յայտ փաստաթուղթը, որ տրամադրելի է հայերէնով եւ անգլերէնով։

ԿԱՊ

Serviço das Comunidades Arménias
Avenida de Berna, 45-A
1067-001 Lisboa
Portugal

Ել-նամակի հասցէ՝ [email protected]
Հեռաձայնի թիւ՝ +351 217 823 658

Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-էն 13:00 եւ 14:30-էն 17:30 (GMT)

Վերջին թարմացում՝ 02 մայիս 2023

Թխուկներու կարգաւորում

Թխուկներու ընտրութիւն

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը թխուկներ կ՚օգտագործէ բարելաւելու համացանցային նաւարկութեան փորձառութիւնը, ապահովութիւնը եւ կայքէջին կատարողականութիւնը։ Հիմնարկութիւնը կրնայ թխուկներ գործածել նաեւ տեղեկութիւն բաժնելու ընկերային ցանցերու վրայ եւ ձեր հետաքրքրութիւններուն համապատասխանող հաղորդագրութիւններ եւ ծանուցումներ ցոյց տալու համար, թէ՛ Հիմնարկութեան կայքէջին մէջ թէ՛ այլ կայքէջերու մէջ։