Յանուն կենսունակ ապագայի

Մեր առաքելութիւնն է հայ ժողովուրդը օժտել կենսունակ ապագայով մը, ուր իր մշակոյթն ու լեզուն կը պահպանուին, կը զարգանան ու կ՚արժեւորուին։

 

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքը իր գործունէութիւնը կը ծաւալէ լեզուի, մշակոյթի, կրթութեան, գիտութեան եւ քաղաքացիական հասարակութեան ոլորտներուն մէջ։ Իր գործունէութեան եւ  օժանդակութիւններուն միջոցով Բաժանմունքը կը փորձէ դրական ներգործութիւն ունենալ հայկական աշխարհին վրայ։ Իր նիւթական ու քաղաքական անկախութեան բերումով եւ իր առաջնահերթութիւններուն, գործընկերներու ցանցին, նորարարական ծրագիրներուն եւ մարդասիրական աշխատանքին ճամբով՝ Հիմնարկութիւնը կը ձգտի բարեփոխումներ բերելու մասնաւորաբար սփիւռքահայ կեանքին մէջ։ Բաժանմունքը  ապաքաղաքական է եւ կ՚առաջնորդուի դրական ազդեցութիւն եւ բարեփոխումներ բերելու սկզբունքով։

Բաժանմունքին հիմնական նպատակն է գնահատել եւ արժեւորել հայերէն լեզուն ու մշակոյթը Սփիւռքի մէջ, ստեղծելով անոնց զարգացումի պայմանները, ինչպէս նաեւ սատարել կրթութեան ոլորտին եւ նպաստել Հայաստանի մէջ ժողովրդավար արժէքներու հաստատումին։

Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքին առաջնահերթութիւններն ու գործունէութիւնը կ՚ամփոփուին հետեւեալ չորս կէտերուն մէջ.

  1. Նպաստել Սփիւռքի մէջ հայերէնի՝ յատկապէս արեւմտահայերէնի եւ հայ մշակոյթի զարգացումին ու կենսունակութեան։
  2. Օժանդակել հայ ուսանողներու, հայագիտութեան մէջ մասնագիտացողներու եւ հետազօտողներու՝ զարկ տալու յատկապէս այժմէական հայագիտական նիւթերու ուսումնասիրութեան։
  3. Սատարել Հայաստանի մէջ քաղաքացիական հասարակութեան եւ մտաւորականներու գործունէութեան զարգացումին, նպաստելու ժողովրդավար արժէքներու հաստատումին։
  4. Սատարել Թուրքիոյ մշակութային եւ կրթական այն կառոյցներուն, որոնք կ՚արժեւորեն հայկական ներկայութիւնը Թուրքիոյ մէջ եւ կ՚օգնեն բարելաւելու հայ-թրքական յարաբերութիւնները։

Հայկական Բաժանմունքը իր աշխատանքը կը կեդրոնացնէ հոն ուր կրնայ էապէս յաւելեալ արժէք մը բերել. Սփիւռքի կայունութիւնը, զարգացումը, կենսունակութիւնը եւ բարեկեցութիւնը յատուկ ուշադրութեան առարկայ են։ Բաժանմունքին առանձնայատկութիւնը իր սփիւռքակեդրոն մօտեցումն է՝ լուսարձակի տակ առնելով արեւմտահայ մշակոյթն ու արեւմտահայերէնը:

Բաժանմունքին անմիջական շահառուներուն մաս կը կազմեն դպրոցականները, մտաւորականները, քաղաքացիական հասարակութեան ոլորտի կազմակերպութիւնները եւ համալսարանները։ Յատուկ ուշադրութիւն կը դարձուի երիտասարդութեան վրայ՝ յատկապէս լեզուի կենսունակութեան ծրագիրներուն պարունակին մէջ: Բաժանմունքին նախաձեռնութիւնները կը թիրախաւորեն աշխարհասփիւռ հայերը, որոնք հետաքրքրուած են Սփիւռքի լեզուով ու մշակոյթով, որոնք կը ջանան պահպանել իրենց հայկական ինքնութիւնը, ինչպէս նաեւ անոնք որոնք կը փափաքին նպաստել Հայաստանի մէջ բաց եւ ժողովրդավար հասարակութեան մը գոյացումին:

Գործունէութեան այս առաջնահերթութիւնները հիմնուած են 2014-2018-ի հնգամեայ ծրագիրին վրայ, որ որոշ բարեփոխումներով վերահաստատուեցաւ 2019-2023-ի շրջանին համար։ Տարբերութիւնը կիրարկումի ձեւաչափն է, որ աւելի՛ թիրախաւորուած աշխատանք եւ խորունկ ազդեցութիւն ապահովելու կը միտի։

Հայկական Բաժանմունքին նպատակները հիմնուած են Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան ընդհանուր ռազմավարական առաջնահերթութիւններուն վրայ՝ զարգացումի մշտակայուն պայմաններ, գիտելիք եւ ընկերային-հասարակական համարկում։

Հոս կրնաք կարդալ հնգամեայ ծրագիրը (2014-2018)՝ հայերէնով, անգլերէնով, ֆրանսերէնով եւ փորթուկալերէնով, որ Բաժանմունքին գործունէութեան հիմքն է.

Հնգամեայ ծրագիր 2014-2018

 

 

Վերջին թարմացում՝ 01 Հունիսի 2022
 

 

 

Թխուկներու կարգաւորում

Թխուկներու ընտրութիւն

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը թխուկներ կ՚օգտագործէ բարելաւելու համացանցային նաւարկութեան փորձառութիւնը, ապահովութիւնը եւ կայքէջին կատարողականութիւնը։ Հիմնարկութիւնը կրնայ թխուկներ գործածել նաեւ տեղեկութիւն բաժնելու ընկերային ցանցերու վրայ եւ ձեր հետաքրքրութիւններուն համապատասխանող հաղորդագրութիւններ եւ ծանուցումներ ցոյց տալու համար, թէ՛ Հիմնարկութեան կայքէջին մէջ թէ՛ այլ կայքէջերու մէջ։