Առաջնահերթութիւններ եւ գործունէութիւն

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքը իր գործունէութիւնը կը ծաւալէ լեզուի, մշակոյթի, կրթութեան, գիտութեան եւ քաղաքացիական հասարակութեան ոլորտներուն մէջ։ Բաժանմունքին հիմնական նպատակն է գնահատել եւ արժեւորել հայերէն լեզուն ու մշակոյթը Սփիւռքի մէջ, ստեղծելով անոնց զարգացումի պայմանները, ինչպէս նաեւ սատարել կրթութեան ոլորտին եւ նպաստել Հայաստանի մէջ ժողովրդավար արժէքներու հաստատումին։ Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքին առաջնահերթութիւններն ու գործունէութիւնը կ՚ամփոփուին հետեւեալ չորս կէտերուն մէջ.

 

Լեզու եւ մշակոյթ

Նպաստել Սփիւռքի մէջ հայերէնի՝ յատկապէս արեւմտահայերէնի եւ հայ մշակոյթի զարգացումին ու կենսունակութեան։

 

տեղեկութիւններ

Կրթանպաստներ

Օժանդակել հայ ուսանողներու, հայագիտութեան մէջ մասնագիտացողներու եւ հետազօտողներու՝ զարկ տալու յատկապէս այժմէական հայագիտական նիւթերու ուսումնասիրութեան։

 

տեղեկութիւններ

Նախաձեռնութիւններ Հայաստանի մէջ

Սատարել Հայաստանի մէջ քաղաքացիական հասարակութեան եւ մտաւորականներու գործունէութեան զարգացումին՝ նպաստելու ժողովրդավար արժէքներու հաստատումին։

 

տեղեկութիւններ

Հայերը Թուրքիոյ մէջ

Սատարել Թուրքիոյ մշակութային եւ կրթական այն կառոյցներուն, որոնք կ՚արժեւորեն հայկական ներկայութիւնը Թուրքիոյ մէջ եւ կ՚օգնեն բարելաւելու հայ-թրքական յարաբերութիւնները։

 

տեղեկութիւններ

Թխուկներու կարգաւորում

Թխուկներու ընտրութիւն

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը թխուկներ կ՚օգտագործէ բարելաւելու համացանցային նաւարկութեան փորձառութիւնը, ապահովութիւնը եւ կայքէջին կատարողականութիւնը։ Հիմնարկութիւնը կրնայ թխուկներ գործածել նաեւ տեղեկութիւն բաժնելու ընկերային ցանցերու վրայ եւ ձեր հետաքրքրութիւններուն համապատասխանող հաղորդագրութիւններ եւ ծանուցումներ ցոյց տալու համար, թէ՛ Հիմնարկութեան կայքէջին մէջ թէ՛ այլ կայքէջերու մէջ։