Զօրակցութիւն արցախահայութեան

27 հոկտեմբեր 2023

Արցախահայութեան ֆիզիկական, հոգեբանական եւ տնտեսական վնասները մեղմելու նպատակով, անյապաղ օգնութեան եւ երկարաժամկէտ վերականգումի ջանքեր արդէն իսկ կը գործադրուին զանազան մակարդակներու վրայ: Ատրպէյճանի ռազմական յարձակումին հետեւանքով աւելի քան հարիւր հազար հայ բռնի տեղահանուելով՝ դարձած է փախստական։

Աղէտին հետեւանքները կարելի եղածին չափ ամոքելու համար, Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը մշակած է երեք մասէ բաղկացած ռազմավարութիւն մը. ցուցաբերել հոգեբանական-ընկերային աջակցութիւն, իրականացնել մշակութային ժառանգութեան վերահսկում, եւ կատարել Արցախի ժողովուրդին կրած կորուստներուն վերաբերեալ հետազօտութիւններ։

Հոգեբանական-ընկերային աջակցութիւնն ու ապրուստի միջոցներու վերականգնումը պիտի իրականացուի այս ոլորտներուն մէջ փորձառութիւն ունեցող երեք կազմակերպութիւններու կողմէ: Հիմնարկութիւնը նպաստներ պիտի յատկացնէ «Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամին (COAF), «Մերձաւոր Արեւելքի հիմնադրամ»-ին (Near East Foundation, NEF) եւ «Մենք ենք մեր սարերը» տարածքային զարգացման գործակալութեան՝ որպէսզի անոնք տեղւոյն վրայ օգնութիւն ցուցաբերեն փախստականներուն:

Դէմ դնելու համար Արցախի հայկական նիւթական ժառանգութեան ոչնչացումին եւ կեղծումին, Հիմնարկութիւնը նաեւ պիտի օժանդակէ ժառանգութեան վերահսկումի աշխատանքներուն: Ֆրանսայի Արեւելեան լեզուներու եւ քաղաքակրթութիւններու հիմնարկի (INALCO) հետազօտական խումբը, Հայաստանի իր գործընկերներուն հետ, պիտի պատրաստէ փորձագիտական փաստաթուղթեր, հայկական նիւթական ժառանգութիւնը համակարգուած ներկայացնելու համար: Նախագիծը պիտի ներառէ վտանգուած աւելի քան 2000 յուշարձան, ինչպէս հնագոյն եկեղեցիներ, վանքեր եւ խաչքարեր։

Հետազօտական աշխատանքը եւ ուսումնասիրութիւնները Հիմնարկութեան գործունէութեան երրորդ ոլորտն են: Պատերազմին պատճառներուն եւ հետեւանքներուն վերաբերեալ ընթացիկ վերլուծական հետազօտական նախագիծը պիտի շարունակուի եւ զարգանայ. անոր պիտի աւելնայ բանաւոր պատմութեան հետազօտութեան բաղադրիչը: Նպատակն է յիշողութեան փաստագրումի միջոցով արձանագրել կորուստները եւ գրանցել յիշողութիւնները, ներառեալ գիւղերու նկարագրութիւնները, տեղական նիւթական եւ ոչ-նիւթական մշակոյթն ու ժառանգութիւնը, սովորոյթներն ու աւանդոյթները, ինչպէս նաեւ Արցախի եզակի բարբառը:

Լոնտոնի Սուրբ Սարգիս բարեգործական հիմնադրամը նոյնպէս պիտի միանայ մեր աշխատանքին, նպաստ յատկացնելով հոգեբանական-ընկերային աջակցութիւն եւ ապրուստի միջոցները վերականգնող նախաձեռնութիւններ իրականացնող կազմակերպութիւններու:

Կոռնիձոր, Սիւնիք, Հայաստան. Արցախի համայնապատկերով։ Լուսանկարի հեղինակ՝ Սքաութ Թիւֆանքճեան։

Թխուկներու կարգաւորում

Թխուկներու ընտրութիւն

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը թխուկներ կ՚օգտագործէ բարելաւելու համացանցային նաւարկութեան փորձառութիւնը, ապահովութիւնը եւ կայքէջին կատարողականութիւնը։ Հիմնարկութիւնը կրնայ թխուկներ գործածել նաեւ տեղեկութիւն բաժնելու ընկերային ցանցերու վրայ եւ ձեր հետաքրքրութիւններուն համապատասխանող հաղորդագրութիւններ եւ ծանուցումներ ցոյց տալու համար, թէ՛ Հիմնարկութեան կայքէջին մէջ թէ՛ այլ կայքէջերու մէջ։