Armenian Communities

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» թարգմանական մատենաշար Թարգմանուելիք գիրքերու ցանկը ու կոչ թարգմանիչներու

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու բաժանմունքը ձեռնարկած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» թարգմանական մատենաշարին, որուն նպատակն է մարդկային եւ հասարակական գիտութիւններու հիմնարար բնագրեր մատչելի դարձնել հայերէնով, ինչպէս [...]

From 28 March 2016 to 5 April 2016
Armenian Communities, Grants

View More