Կրթանպաստներ

Օժանդակել հայ ուսանողներու, հայագիտութեան մէջ մասնագիտացողներու եւ հետազօտողներու՝ զարկ տալու յատկապէս այժմէական հայագիտական նիւթերու ուսումնասիրութեան։

 

Հայ ուսանողներու համալսարանական կրթանպաստներու յատկացումը եղած է Բաժանմունքին հիմնական ծրագիրներէն մէկը՝ իր հիմնադրութեան թուականէն ի վեր (1956)։ Այս կրթանպաստներու յատկացումը կը շարունակուի, բայց որոշ փոփոխութեամբ։ Բազմաթիւ փոքր յատկացումներու փոխարէն, որոնք ուսանողի մը ընդհանուր նախահաշիւին միայն մէկ փոքր մասը կը կազմեն, այժմ կը յատկացնենք թիւով աւելի քիչ, բայց աւելի մեծ գումարներով կրթանպաստներ, առաւելաբար մագիստրոսական ուսման համար։ Ընդհանուր առմամբ, կրթանպաստներու յատկացումը կը կեդրոնանայ հայագիտութեան ոլորտը ընտրած շահառուներուն վրայ։

Կրթանպաստներու ծրագիրը բաժնուած է չորս խումբի՝

  • Հայագիտութեան ոլորտը ընտրած երիտասարդներու համար երկարամեայ կրթանպաստներ։
  • Բարձրագոյն ուսման ուղղուած կրթանպաստներ՝ զարգացող ինչպէս նաեւ տնտեսական ճգնաժամի մէջ գտնուող երկիրներէ հայ ուսանողներու համար։
  • Հայագիտութեան ոլորտը ընտրած գիտնականներու համար կարճաժամկէտ կրթանպաստներ։
  • Հայաստանի ուսանողներու եւ երիտասարդ գիտաշխատողներու համար կարճաժամկէտ ճամփորդութեան եւ գիտաժողովի մասնակցութեան նպաստներ։

 

Յաւելեալ տեղեկութիւններու եւ կրթանպաստի դիմելու համար տե՛ս ներքոնշեալ էջը՝

նպաստներ եւ կրթանպաստներ
Վերջին թարմացում՝ 11 Հուլիսի 2022

Թխուկներու կարգաւորում

Թխուկներու ընտրութիւն

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը թխուկներ կ՚օգտագործէ բարելաւելու համացանցային նաւարկութեան փորձառութիւնը, ապահովութիւնը եւ կայքէջին կատարողականութիւնը։ Հիմնարկութիւնը կրնայ թխուկներ գործածել նաեւ տեղեկութիւն բաժնելու ընկերային ցանցերու վրայ եւ ձեր հետաքրքրութիւններուն համապատասխանող հաղորդագրութիւններ եւ ծանուցումներ ցոյց տալու համար, թէ՛ Հիմնարկութեան կայքէջին մէջ թէ՛ այլ կայքէջերու մէջ։