Լեզու եւ մշակոյթ

Նպաստել Սփիւռքի մէջ հայերէնի՝ յատկապէս արեւմտահայերէնի եւ հայ մշակոյթի զարգացումին ու կենսունակութեան։

 

Ըստ UNESCO-ի, արեւմտահայերէնը վտանգուած է եւ անհետանալու սպառնալիքին տակ պիտի գտնուի, եթէ զայն զարգացնելու ուղղուած լուրջ նախաձեռնութիւններ չըլլան։ Ներկայ սերունդը հաւանաբար վերջինը ըլլայ որ կարենայ կասեցնել կամ շրջել լեզուի կորուստի ընթացքը, լեզուի մը, որ դեռ կէս դար առաջ հայ մշակոյթի եւ ինքնութեան հիմնական յենասիւներէն մէկն էր։

Հայկական Բաժանմունքը շօշափելի ներդրումներ կ՚ընէ արեւմտահայերէնի եւ արեւմտահայ մշակոյթի կենսունակութիւնը ապահովող ծրագիրներու մէջ: Այս նախաձեռնութիւնները բնականաբար կ՚ենթադրեն գործունէութեան բազմազանութիւն եւ բազմակողմանի մօտեցումներու կիրարկում: Աշխատիլ լեզուի կենսունակութեան ուղղութեամբ աշխատիլ կը նշանակէ ուսանողներու, ուսուցիչներու, դպրոցներու, ստեղծագործողներու, մտաւորականներու, թեքնաբանական ծրագրաւորողներու, հեղինակներու եւ հրատարակիչներու հետ։

Բաժանմունքին հովանաւորած նախաձեռնութիւններուն մաս կը կազմեն լեզուի դասաւանդումի ծրագիրները՝ բոլոր տարիքներու համար, մշակութային արտադրութեան եւ ստեղծագործութեան սատարող ծրագիրները, ինչպէս նաեւ Սփիւռքի վերաբերեալ ուսումնասիրութիւններն ու հետազօտութիւնները։ Նպաստներ կը յատկացուին մանուկներու նուիրուած յատուկ ծրագիրներու եւ Միջին Արեւելքի, Եւրոպայի, եւ Ամերիկայի հայկական դպրոցներուն: Բաժանմունքին մօտեցումը չի սահմանափակուիր լեզուի պահպանումի ուղղութեամբ աշխատելով, այլեւ կը կեդրոնանայ անոր երկարաժամկէտ կենսունակութեան վրայ:

Այս բնագաւառին մէջ Բաժանմունքին գործունէութիւնը կ՚ընդգրկէ՝

  • Օժանդակել Սփիւռքի հայկական դպրոցներուն։
  • Հովանաւորել հայալեզու հարուստ գրաւոր ժառանգութեան թուայնացումի աշխատանքներ։
  • Հովանաւորել մանուկներու եւ երիտասարդներու համար լեզուի ամառնային ճամբարներ, ինչպէս նաեւ չափահասներու համար նախատեսուած լեզուի դասընթացքներ։
  • Քաջալերել ոլորտին մէջ բարեփոխումներ բերող նորարար կրթական գործիքներու ու նիւթերու ստեղծումին։
  • Հովանաւորել հայալեզու եւ հայութեան վերաբերող գիրքեր, պարբերականներ, թերթեր, թէ՛ տպագիր, թէ՛ թուային. կայքէջեր, ձայնային ծրագիրներ եւ այլ հաղորդումներ, ներառեալ կարեւոր աշխատութիւններու հայերէն թարգմանութիւններ կեանքի կոչող նախագիծեր։
  • Օժանդակել լեզուի ուսուցման եւ գործածութեան թեքնաբանական գործիքներու ստեղծումին, ներառեալ ուղղագրիչներու, առցանց բառարաններու, հեռաձայններու յաւելուածներու եւ այլոց։
  • Հովանաւորել հայկական ժամանակակից մշակութային նախագիծեր՝ յատկապէս արեւմտահայերէնով։
  • Քաջալերել հայկական ժամանակակից խնդիրներու եւ Սփիւռքեան նիւթերու վերաբերեալ հետազօտութիւններ։

 

Այս նախաձեռնութիւնները կ՚իրականացուին հայկական կրթական ու մշակութային կազմակերպութիւններու, համալսարաններու, դպրոցներու հոգաբարձու մարմիններու, աշակերտներու, ուսուցիչներու, մտաւորականներու, հրատարակչատուներու, մասնագէտ թեքնաբաններու եւ եկեղեցական կառոյցներու հետ համագործակցութեամբ։

Վերջին թարմացում՝ 29 Հունիսի 2022

Թխուկներու կարգաւորում

Թխուկներու ընտրութիւն

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը թխուկներ կ՚օգտագործէ բարելաւելու համացանցային նաւարկութեան փորձառութիւնը, ապահովութիւնը եւ կայքէջին կատարողականութիւնը։ Հիմնարկութիւնը կրնայ թխուկներ գործածել նաեւ տեղեկութիւն բաժնելու ընկերային ցանցերու վրայ եւ ձեր հետաքրքրութիւններուն համապատասխանող հաղորդագրութիւններ եւ ծանուցումներ ցոյց տալու համար, թէ՛ Հիմնարկութեան կայքէջին մէջ թէ՛ այլ կայքէջերու մէջ։