Նախաձեռնութիւններ Հայաստանի մէջ

Սատարել Հայաստանի մէջ քաղաքացիական հասարակութեան եւ մտաւորականներու գործունէութեան զարգացումին՝ նպաստելու ժողովրդավար արժէքներու հաստատումին։

 

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը երկար տարիներ է ի վեր գործունեայ է Հայաստանի մէջ։ Այս յանձնառութիւնը կը յարատեւէ՝ տրուած ըլլալով որ Հայաստանը նաեւ մշակութային եւ ակադեմական գործունէութեան հիմնական կեդրոն մըն է, եւ հայերը իրարու կապող համաշխարհային ցանցերու հատման կէտը։

Հայաստանի մէջ Բաժանմունքին գործունէութիւնը կը կեդրոնանայ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպութիւններուն սատարելու, ինչպէս նաեւ քննական մտածողութիւնն ու ակադեմական ոլորտը զարգացնելու վրայ։ Ասոնց շարքին են՝ ընկերային-հասարակական գիտութիւններու ըստ միջազգային չափանիշերու զարգացումը, ինչպէս նաեւ լեզուի թեքնական գործիքներու ստեղծումը։

Այս առումով Բաժանմունքին գործունէութիւնը կ՚ընդգրկէ՝

  • Օժանդակութիւն յատկացնել քաղաքացիական հասարակութեան կազմակերպութիւններու, յատկապէս անոնց, որոնք կ՚աշխատին երիտասարդներու վերաբերող խնդիրներու, քաղաքացիական կրթութեան եւ կանանց իրաւունքներու ու վերջիններուս ներգաւուածութեան ուղղութեամբ։ Օժանդակութիւն կը տրուի նաեւ անկախ լրատուամիջոցներու։
  • Հովանաւորել հետազօտութիւններ եւ հրատարակութիւններ (տպագիր եւ թուային), ներառեալ թարգմանութիւններ հասարակական գիտութիւններու ոլորտի կարեւոր աշխատութիւններու, որոնք մինչ օրս հասանելի չեն հայերէնով:
  • Հովանաւորել ակադեմական հետազօտութիւններ, աշխատանոցներ եւ գիտաժողովներ, որոնց առանցքը Հայաստանն է, կամ որոնք առհասարակ հայկական նիւթերու նուիրուած են եւ կը կեդրոնանան քննական մտածողութեան ու նորարարութեան վրայ. կան նաեւ Հայաստանէն դուրս մասնագիտական միջոցառումներու մասնակցելու համար ճամփորդական օժանդակութիւններ։
  • Օժանդակել տեղեկատուական թեքնաբանութեան (IT) բնագաւառին մէջ հայերէն լեզուին վերաբերող համակարգչային ծրագիրներու։

 

Տուեալ նախաձեռնութիւնները կ՚իրականացուին քաղաքացիական հասարակութեան կազմակերպութիւններու, համապատասխան պետական մարմիններու, ակադեմական հաստատութիւններու, հրատարակիչներու եւ մասնագէտներու հետ համագործակցութեամբ։

Վերջին թարմացում՝ 11 Հուլիսի 2022

Թխուկներու կարգաւորում

Թխուկներու ընտրութիւն

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը թխուկներ կ՚օգտագործէ բարելաւելու համացանցային նաւարկութեան փորձառութիւնը, ապահովութիւնը եւ կայքէջին կատարողականութիւնը։ Հիմնարկութիւնը կրնայ թխուկներ գործածել նաեւ տեղեկութիւն բաժնելու ընկերային ցանցերու վրայ եւ ձեր հետաքրքրութիւններուն համապատասխանող հաղորդագրութիւններ եւ ծանուցումներ ցոյց տալու համար, թէ՛ Հիմնարկութեան կայքէջին մէջ թէ՛ այլ կայքէջերու մէջ։