Հայերը Թուրքիոյ մէջ

Սատարել Թուրքիոյ մշակութային եւ կրթական այն կառոյցներուն, որոնք կ՚արժեւորեն հայկական ներկայութիւնը Թուրքիոյ մէջ եւ կ՚օգնեն բարելաւելու հայ-թրքական յարաբերութիւնները։

 

Բաժանմունքը Թուրքիոյ մէջ կը կեդրոնանայ հայ համայնքին վրայ եւ իր գործունէութեան դաշտը կը սահմանափակէ հայ մշակոյթի վրայ կեդրոնանալով, քաջատեղեակ ըլլալով հայ-թուրք յարաբերութիւններու երկկողմանի բարդ եւ խնդրայարոյց բնոյթին՝ Ցեղասպանութեան փաստով, եւ գիտակից ըլլալով մարտահրաւէրներուն։ Նպատակը երկու հասարակութիւններուն մէջ գտնուող յառաջադէմ տարրերու միջեւ երկխօսութեան խրախուսումն է՝ ի խնդիր անցեալը հասկնալուն եւ յանուն արդար ապագայի։ Աւելին. Թուրքիոյ հայ համայնքին հետ աշխատանքը կը նպաստէ արեւմտահայերէնի եւ հայկական ինքնութեան կենսունակութեան։

Այս բնագաւառին մէջ Բաժանմունքին գործունէութիւնը կ՚ընդգրկէ՝

  • Օժանդակել հայկական կառոյցներուն, յատկապէս դպրոցներուն եւ կրթական այլ նախաձեռնութիւններուն։
  • Դրամաշնորհներ յատկացնել հայ մշակոյթին եւ հայոց պատմութեան մասին հայերէն եւ թրքերէն հրատարակութիւններու (ներառեալ թարգմանութիւններու) ։
  • Հովանաւորել հայկական նիւթերու շուրջ գիտական հետազօտութիւններ ու հայագիտական նիւթերու դասաւանդումի նախաձեռնութիւններ։
  • Քաջալերել քաղաքացիական հասարակական կազմակերպութիւններ, որոնց գործունէութեան ոլորտը հայկական մշակոյթն է, եւ որոնք յառաջադիմական տեսլականներ ունին։

 

Տուեալ նախաձեռնութիւնները կ՚իրականացուին քաղաքացիական հասարակութեան կազմակերպութիւններու, հայկական կազմակերպութիւններու, դպրոցներու, հրատարակիչներու եւ ակադեմական կառոյցներու հետ համագործակցութեամբ։

Վերջին թարմացում՝ 11 Հուլիսի 2022

Թխուկներու կարգաւորում

Թխուկներու ընտրութիւն

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը թխուկներ կ՚օգտագործէ բարելաւելու համացանցային նաւարկութեան փորձառութիւնը, ապահովութիւնը եւ կայքէջին կատարողականութիւնը։ Հիմնարկութիւնը կրնայ թխուկներ գործածել նաեւ տեղեկութիւն բաժնելու ընկերային ցանցերու վրայ եւ ձեր հետաքրքրութիւններուն համապատասխանող հաղորդագրութիւններ եւ ծանուցումներ ցոյց տալու համար, թէ՛ Հիմնարկութեան կայքէջին մէջ թէ՛ այլ կայքէջերու մէջ։