13 April 2018

Support to Armenian Schools in Lebanon

The Calouste Gulbenkian Foundation will contribute a total of 220,000 USD to 17 Armenian schools in Lebanon to help the schools meet the increased teacher salary burden as mandated by a new law passed by the Lebanese parliament.

Please find below the full statement in Armenian: 

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան նպաստը Լիբանանի հայկական վարժարաններուն

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքը Լիբանանի հայկական վարժարաններուն 220,000 ամերիկեան տոլար պիտի տրամադրէ 2017-2018 տարեշրջանին։ 2015 թուականին «Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Լիբա­նանի Հայեցի Դաստիարակութեան Յատուկ Նշանակութեան Յանձ­նախումբ»ին նախաձեռնութեամբ իրագործուած ինքնագնահատումի ծրագրին մասնակցած 23 վարժարաններէն այսօր 17 հատը կը գոր­ծեն, ուստի ասոնց միջեւ պիտի բաժնուի նշանակուած գումարը, ըստ ամէն մէկուն աշակերտութեան թիւին։

Նկատի ունենալով Լիբանանի խորհրդարանին վերջերս վաւերացուցած օրէնքը՝ ըստ որուն բոլոր վարժարանները պէտք է կիրարկեն ուսուցիչներու աշխատավարձերու յաւելումներ եւ գիտակցելով հայկական վարժարաններուն  պար­տաւորութիւնն ու դժուարութիւնը լիովի գործադրելու այս նոր օրէնքը, Հիմնարկութիւնը կը նախ­ընտրէ իր նպաստը յատկացնել հայերէն լեզուով դասաւանդող ուսու­ցիչ­ներու ամսականներուն հասանելի յաւելումին։ 

Գումարին փոխանցումը պիտի կատարուի Ապրիլ ամսուան ընթացքին։